تصویر برای مدرس حامد ذوالفقاری

حامد ذوالفقاری

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه سوربون دانشگاه دفین پاریس کارشناس و سرمیاه گذاری و تحلیلگر تکنیکال کارگزاری بانک صنعت و معدن کارشناس سرمایه گذاری و تحلیلگر تکنیکال شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی 

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه سوربون دانشگاه دفین پاریس

لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تهران

کارشناس سرمایه گذاری و تحلیلگر تکنیکال شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام