تصویر برای دسته بندی فاضل باغبان

فاضل باغبان

دانشجوی دکتری مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، دارنده مدرک CFA Level II

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکتری مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد مالی از دانشگاه علوم اقتصادی
 • کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی

مدارک حرفه‌ای:

 • CFA Level III (Candidate)
 • CFA Level II
 • تحلیلگری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدیریت نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدیریت سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ارزشیابی اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

 • مدیر سرمایه گذاری، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
 • مدیر تطبیق، شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
 • معامله گر ارزی، بانک مرکزی
 • مدیر سرمایه گذاری، شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
 • معامله گر اوراق بهادار، کارگزاری دنیای خبره
 • کارشناس سابق استقرار و راه اندازی، شرکت همکاران سیستم

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1400/04/03
192 ساعت
65,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هشتمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

هشتمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1400/09/18
71 جلسه
188 ساعت
72,000,000 ریال
مشاهده