تصویر برای مدرس مسلم شجاعی

مسلم شجاعی

دانشجوی دکتری مدیریت مالی،  مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری بانک صنعت و معدن

دانشجوی دکتری مدیریت مالی

مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری بانک صنعت و معدن
مدیر معاملات اوراق بهادار کارگزاری بورس بیمه ایران
معامله گر اوراق کارگزاری بانک صنعت و معدن، کارگزاری فولاد مبنا و کارگزاری حافظ

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام