تصویر برای مدرس علی نمکی

علی نمکی


عضو هئیت علمی گروه مالی و بیمه دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارزش پردازان آریا
دبیر انجمن مالی ایران

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام