فرشته آهنگری

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خاتم تحلیلگر سبدگردان اقتصاد بیدار تعداد دوره های ارائه شده: 1 دوره

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خاتم
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

مدارک حرفه‌ای:

  • تحلیلگری بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • مدیریت سبد اوراق بهاداراز سازمان بورس و اوراق بهادار
  • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

  • تحلیلگر سبدگردان اقتصاد بیدار
  • مدیر سابق صندوق بازارگردانی شرکت سرمایه گذاری
  • تحلیلگر و کارشناس صندوق سابق سبدگردان آسمان

تمامی دوره های این استاد

تصویر اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

برگزار شد
9 جلسه | 26 ساعت
35,000,000 ریال
1400/10/01