تصویر برای مدرس فرشته آهنگری

فرشته آهنگری

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خاتم، کارشناس تحلیل بانک صنعت و معدن

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خاتم
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

مدارک حرفه‌ای:

  • تحلیلگری بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

  • کارشناس تحلیل بانک صنعت و معدن
  • تحلیلگر سابق سبدگردان اقتصاد بیدار
  • تحلیلگر و کارشناس سابق صندوق سبدگردان آسمان

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

تاریخ برگزاری : 1400/10/01
9 جلسه
26 ساعت
برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

تاریخ برگزاری : 1401/06/30
12 جلسه
25 ساعت
برگزار شد
تصویر دوازدهمین دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

دوازدهمین دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1401/09/24
5 جلسه
15 ساعت
برگزار شد
تصویر سیزدهمین دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

سیزدهمین دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1402/02/19
5 جلسه
10 ساعت
برگزار شد
تصویر پانزدهمین دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

پانزدهمین دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1402/10/15
5 جلسه
12 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام