تصویر برای دسته بندی فرشته آهنگری

فرشته آهنگری

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خاتم، تحلیلگر سبدگردان اقتصاد بیدار

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خاتم
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

مدارک حرفه‌ای:

  • تحلیلگری بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

  • تحلیلگر سبدگردان اقتصاد بیدار
  • تحلیلگر و کارشناس صندوق سابق سبدگردان آسمان

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

تاریخ برگزاری : 1400/10/01
9 جلسه
26 ساعت
35,000,000 ریال
مشاهده
تصویر آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

غیرحضوری
16 جلسه
18 ساعت
12,500,000 ریال
خرید
پیش ثبت نام
تصویر دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

تاریخ برگزاری : 1401/05/12
10 جلسه
25 ساعت
39,500,000 ریال 33,575,000 ریال
ثبت نام