تصویر برای مدرس حمید مرتضی کوشکی

حمید مرتضی کوشکی

فوق لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه علوم اقتصادی تهران عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد

سوابق کاری:

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
مدیر تحلیل گروه مالی اقتصاد بیدار
کارشناس ابزارهای نوین مالی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
کارشناس نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
کارشناس ارشد ارزشگذاری بر فرآیند شرکت های در شرف ورود به بازار سرمایه شرکت بورس اوراق بهادار تهران
مدرس دوره های روانشناسی بازار )شرکت بورس اوراق بهادار تهران
مدرس دوره های تحلیل بنیادی )گروه مالی اقتصاد بیدار، کانون کارگزاران، دانشگاه الزهرا و...
مدرس دوره های ابزارهای نوین مالی

گروه مالی اقتصاد بیدار

تحلیل بنیادی بیش از 150 شرکت بازار سرمایه

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام