7 جلسه 10 ساعت و 45 دقیقه

€11850000/00

فهرست اساتید این دوره

مجموعه آموزشی نخبگان مالی : سرمایه گذاری پیشرفته


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 10 ساعت و 45 دقیقه
مجموعه آموزشی نخبگان مالی : سرمایه گذاری پیشرفته

فصل ششم

معرفی بسته آموزشی :

  • ارزشیابی هدف نهایی ماست. تمام داده های صورت­ های مالی، آنالیز اطلاعات، شناخت کسب و کار و ترکیب آن ها با مفاهیم اقتصاد و در نهایت رسیدن به ارقام پیش بینی شده در فصل پنجم باید منجر به یک ارزش شود. مردم قیمت همه چیز را می­دانند اما ارزش را نه ! در مسیر ارزشیابی از مدل هایی خاص استفاده می­کنیم و در صورت نداشتن دانش سرمایه ­گذاری پیشرفته به درک عمیق از مدل­های ارزشیابی نخواهیم رسید. به عبارتی ارزشیابی از طریق مدل­های خاصی انجام می­شود که در این فصل شالوده  این مدل­ها مورد بررسی قرار می­گیرد و در فصل بعدی از طریق خود مدل­ها به ارزشیابی می پردازیم.

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام