تصویر برای مدرس فرجاد بخشور

فرجاد بخشور

مدرس،پژوهشگر،مدیر و مشاور حوزه مالی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد گرایش مالی
  • کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم هاتی اقتصادی

سوابق کاری:

  • مدیر گروه آموزشی مدیریت و امور مالی، دانشگاه آفاق
  • رئیس اداره آموزش و پژوهش 
  • مشاور و دبیر کمیسیون اقتصادی، شورای عالی استان های کشور

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام