تصویر برای مدرس سید مرتضی شهیدی

سید مرتضی شهیدی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه دولتی قم، مدیر سابق مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه دولتی قم، ورودی رتبه اول سال 1388-فارغ‌التحصیل 1393
 • کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق خصوصي از دانشگاه امام صادق(ع)، ورودی سال 1381-فارغ‌التحصیل رتبه برتر 1388

کتاب‌های تالیفی:

 • حقوق بورس و اوراق بهادار، نشر دانشگاه تهران، در دست چاپ
 • قواعد حقوقی حاکم بر معاملات در بورس‌های کالایی، نشر میزان، 1396
 • بایسته‌های حقوق بازار سرمایه (تحلیلگری)، نشر شرکت اطلاع رسانی بورس، 1390
 • تحلیل حقوقی معاملات بورس کالای ایران، نشر شرکت اطلاع رسانی بورس، 1393

سوابق کاری:

 •  مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، 1391-1394
 • مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، 1394-1397
 • رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، 1397-1398
 • رئیس کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، 1397-1398 • عضو هیات داوری بازار اوراق بهادار. 1401- تاکنون
 • مدیر حقوقی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، 1398-1401 • عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، 1395-1396
 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، 1397-1399
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1402-تاکنون
 • پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1399-1400
 • مدیر گروه حقوق تجارت دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1400-تاکنون
 • نایب رئیس و عضو هیئت مدیره راهبران هدف آرمان (سهامی خاص)، 1399-تاکنون
 • مدیر حقوقی شرکت تامین سرمایه نوین، 1400-1402
 • عضو کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت بورس کالای ایران، 1400-تاکنون
 •  عضو کمیته حقوقی و تدوین مقررات هیات مدیره فرابورس ایران. 1401- تاکنون

مقاله‌های عملی-پژوهشی:

 • «تلورانس تحویل در معاملات بورسی» فصلنامه علمی-پژوهشی بورس اوراق بهادار، چاپ شده، 1393
 • «ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قرارداد سلف در بورس» دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی، چاپ شده، 1394
 • «بازپژوهی فقهی-حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن» دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی–اسلامی، چاپ شده، 1395
 • «سهام خزانه و چالش‌های نظری پیرامون آن» دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی–اسلامی، چاپ شده، 1396 • «تعهدات قراردادی و شیوه¬‌های جبران نقض در معاملات فیزیکی بورس¬‌های کالایی» نشریه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، چاپ شده، 1396
 • «ماهیت فقهی-حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی» نشریه علمی-پژوهشی حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ شده، 1397
 • «ماهیت حق تقدم استفاده نشده با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا» فصلنامه علمی-پژوهشی بورس اوراق بهادار، چاپ شده، 1397
 • «تأثیر جرم‌¬انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آراء امام خمینی» مجله علمی-پژوهشی متین، چاپ شده، 1397
 • «مسئولیت انتظامی؛ تابعی از مسئولیت کیفری یا مسئولیت مدنی» فصلنامه دیدگاه¬‌های حقوق قضائی، چاپ شده، 1398
 • «ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره‌نویسی در بازار سرمایه» فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ شده، 1398
 • «تحلیلی بر حق تقدم در خرید سهام جدید با رویکرد فقهی-حقوقی» نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، چاپ شده، 1398
 • «شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه» فصلنامه حقوق اسلامی، دوره 16، شماره 60، چاپ شده، بهار 1398
 • «نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار» دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی-اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1398
 • «مطالعه تطبیقی تعهد ایجابی ناشران اوراق بهادار به افشای اطلاعات در حقوق ایران و آمریکا» پژوهشنامه حقوق تطبیقی، دوره چهارم بهار و تابستان 1399
 • «ماهیت قرارداد تأمین مالی جمعی درآینه نظام حقوقی ایران»، فصلنامه بورس اوراق بهادر، دوره 15، شماره 57، بهار 1401

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 22110518 - 021

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی