تصویر برای مدرس مهدی اسماعیلی

مهدی اسماعیلی

مدیر حقوقی شستا،  ریاست هیات مدیره سیمان تامین

مدیر حقوقی شستا

ریاست هیات مدیره سیمان تامین

مشاور حقوقی شرکت گذرای دارویی تامین

مشاور حقوقی شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو

مدیر حقوقی بازرگانی پتروشیمی

مشاور حقوقی امید پارسینا دماوند

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

تاریخ برگزاری : 1402/10/20
10 جلسه
42 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام