تصویر برای مدرس علی اسکینی

علی اسکینی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهرکرد، مدیر تحلیل در کارگزاری بانک صنعت و معدن

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهرکرد
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان 

سوابق کاری:

  • کارشناس ارشد تحلیل، کارگزاری بانک صنعت و معدن
  • کارشناس سرمایه‌گذاری، کارگزاری بانک صنعت و معدن 
  • تحلیلگر سرمایه‌گذاری، کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

 

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

تاریخ برگزاری : 1400/10/18
100 ساعت
برگزار شد
تصویر بوت کمپ بورس 360

بوت کمپ بورس 360

تاریخ برگزاری : 1401/02/25
360 ساعت
برگزار شد
تصویر  سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

تاریخ برگزاری : 1401/08/01
6 جلسه
15 ساعت
برگزار شد
تصویر چهارمین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

چهارمین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

تاریخ برگزاری : 1402/05/15
8 جلسه
21 ساعت
در حال ثبت‌نام
تصویر پنجمین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

پنجمین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

تاریخ برگزاری : 1403/04/19
7 جلسه
21 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام