تصویر برای دسته بندی علی اسداللهی فام

علی اسداللهی فام

دکتری مدیریت مالی، عضو گروه تحقیقات بازار شرکت سایپا

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

  • عضو گروه تحقیقات بازار شرکت سایپا
  • مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب مدیریت مالی برای مدیران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر چهارمین دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

چهارمین دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

تاریخ برگزاری : 1401/01/20
5 جلسه
20 ساعت
14,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره مدیریت مالی فردی

اولین دوره مدیریت مالی فردی

تاریخ برگزاری : 1401/03/03
4 جلسه
12 ساعت
6,500,000 ریال
مشاهده
تصویر آموزش مدیریت مالی فردی

آموزش مدیریت مالی فردی

غیرحضوری
6 جلسه
9 ساعت
6,000,000 ریال
خرید