تصویر برای مدرس محمد عندلیب

محمد عندلیب

مشاور مالی و سرمایه گذاری بانکها و نهادهای مالی مدرس دانشگاه

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد گرایش پولی و مالی 
  • متخصص و مشاور حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت‌ها و نهادهای مالی
  • مدیر طراحی محصول در شبکه بانکی
  • مشاور و منتور حوزه نوآوری، استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای تامین مالی

اولین دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای تامین مالی

تاریخ برگزاری : 1401/07/28
17 جلسه
52 ساعت
برگزار شد
تصویر اقتصاد کاربردی در بازار سرمایه(بوت کمپ بورس 360)

اقتصاد کاربردی در بازار سرمایه(بوت کمپ بورس 360)

تاریخ برگزاری : 1401/05/26
5 جلسه
18 ساعت
برگزار شد
تصویر سیزدهمین دوره آموزشی روش‌های کمی مقدماتی

سیزدهمین دوره آموزشی روش‌های کمی مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/03/18
5 جلسه
24 ساعت
برگزار شد
تصویر چهاردهمین دوره آموزشی روش‌های کمی مقدماتی

چهاردهمین دوره آموزشی روش‌های کمی مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/07/21
6 جلسه
24 ساعت
برگزار شد
تصویر پانزدهمین دوره آموزشی روش های کمی مقدماتی

پانزدهمین دوره آموزشی روش های کمی مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/11/17
7 جلسه
18 ساعت
در حال ثبت‌نام
تصویر شانزدهمین دوره آموزشی روش های کمی مقدماتی

شانزدهمین دوره آموزشی روش های کمی مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1403/03/10
7 جلسه
15 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام