تصویر برای مدرس سعید قهرمان پور

سعید قهرمان پور

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل ، رئیس سابق بخش تامین مالی صادرات در اداره صادرات بانک مرکزی

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

رئیس سابق بخش تامین مالی صادرات در اداره صادرات بانک مرکزی

کارشناس سابق اعتبار اسنادی در بانک مرکزی

مدیر سابق اداره عملیات ارزی در بانک دی

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر کارگاه آموزشی بازار ارز و بانکداری بین الملل

کارگاه آموزشی بازار ارز و بانکداری بین الملل

تاریخ برگزاری : 1402/09/14
11 جلسه
40 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام