تصویر برای مدرس علیرضا رضوی زند

علیرضا رضوی زند


دکتری داروسازی/دوره تخصصی GMP از کانادا/دوره تخصصی فارماکوتراپی از کانادا


معاونت نوآوری و توسعه فناوری شرکت سرمایه گذاری شفادارو
معاون تحقیق و توسعه فناوری سرمایه گذاری دارویی تامین TIPICO

قائم مقام سازمان تدارکات پزشکی 
مدرس دوره های مدیریتی در صنعت داروسازی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام