تصویر برای مدرس اکبر عبدالهی اصل

اکبر عبدالهی اصل

دکتری داروسازی، PHD اقتصاد و مدیریت دارو مدیر کل اداره دارو و وزارت بهداشت معاون هلدینگ گروه داروی سبحان مدیرعامل شرکت داروسازی عبیدی

دکتری داروسازی، PHD اقتصاد و مدیریت دارو

مدیر کل اداره دارو و وزارت بهداشت

معاون هلدینگ گروه داروی سبحان

مدیرعامل شرکت داروسازی عبیدی

معاون غذا و دارو

استادیار دانشکده داروسازی اقتصاد و مدیریت دارو

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دوره آموزشی بررسی صنعت دارو

دوره آموزشی بررسی صنعت دارو

تاریخ برگزاری : 1402/09/22
8 جلسه
40 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام