تصویر برای مدرس کرشا کامپبل

کرشا کامپبل

منتور شرکت ها و جریان نقدی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام