تصویر برای مدرس حسین قشمی

حسین قشمی

سرپرست مدیریت سیستم‌ها و پرداخت شرکت سمات 

سوابق کاری:

  • سرپرست مدیریت سیستم‌ها و پرداخت شرکت سمات 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام