تصویر برای مدرس محسن خدابخش

محسن خدابخش

دکتری حقوق مالی، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • دکتری حقوق مالی
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق کاری:

  • نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
  • معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام