تصویر برای مدرس علیرضا خان محمدی

علیرضا خان محمدی

کارشناس ارشد صندوق های سرمایه گذاری در سبدگردان آسمان ، کارشناسی مدیریت (رشته مدیریت حرفه ای بورس)

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی مدیریت (رشته مدیریت حرفه ای بورس)

سوابق کاری:

  • تحلیلگر تکنیکال در سبد گردان آسمان
  • کارشناس ارشد صندوق های سرمایه گذاری در سبد گردان آسمان
  • کارشناس امور سرمایه گذاری و سبدگردانی در سبدگردان نوویرا 
  • دبیر انجمن علمی رشته مدیریت حرفه ای بورس
  • مدرس دوره های تخصصی و عمومی بازار سرمایه در دانشگاه

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام