تصویر برای مدرس آرش لطفی

آرش لطفی

معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی هلدینگ تیپیکو مدیر کارخانه داروسازی الحاوی  مدیر برنامه ریزی و انبارها داروسازی دکتر عبیدی

معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی هلدینگ تیپیکو

مدیر کارخانه داروسازی الحاوی

 مدیر برنامه ریزی و انبارها داروسازی دکتر عبیدی

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

تاریخ برگزاری : 1402/10/20
10 جلسه
42 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام