تصویر برای مدرس حسام سرفرازیان

حسام سرفرازیان

دکتری DBA بازار سرمایه اسلامی از انجمن مالی اسلامی ایران، مدیرعامل سرمایه گذاری آرمان توسعه مبین مهر سپهر

سوابق تحصیلی:

 • دکتری DBA بازار سرمایه اسلامی از انجمن مالی اسلامی ایران
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه کردستان

مدارک حرفه‌ای:

 • تحلیلگری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • معامله‌گری در بازارهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • کارشناس عرضه و پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

 • مدیرعامل سرمایه گذاری آرمان توسعه مبین مهر سپهر
 • عضو هیئت مدیره، نیروگاه زاگرس کوثر تهران
 • مدیر سابق سرمایه‌گذاری، سازمان اقتصادی کوثر تهران
 • معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار(گروه مالی سپهر صادرات)

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنعت و تجارت برق

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنعت و تجارت برق

تاریخ برگزاری : 1400/06/03
56 ساعت
برگزار شد
تصویر دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

تاریخ برگزاری : 1400/10/18
100 ساعت
برگزار شد
تصویر بوت کمپ بورس 360

بوت کمپ بورس 360

تاریخ برگزاری : 1401/02/25
360 ساعت
تصویر بسته آموزشی تحلیل صنعت برق

بسته آموزشی تحلیل صنعت برق

غیرحضوری
5 جلسه
12 ساعت
برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت برق

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت برق

تاریخ برگزاری : 1401/06/20
5 جلسه
16 ساعت
برگزار شد
تصویر چهارمین دوره آموزشی تحلیل صنعت برق

چهارمین دوره آموزشی تحلیل صنعت برق

تاریخ برگزاری : 1402/04/18
5 جلسه
16 ساعت
برگزار شد
تصویر پنجمین دوره آموزشی تحلیل صنعت برق

پنجمین دوره آموزشی تحلیل صنعت برق

تاریخ برگزاری : 1402/11/04
5 جلسه
12 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام