تصویر برای دسته بندی هادی شریف زاده

هادی شریف زاده

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه اصفهان، رئیس حسابداری کارگزاری بانک تجارت

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه اصفهان

سوابق کاری:

  • رئیس حسابداری کارگزاری بانک تجارت
  • کارشناس ارشد اسبق حسابداری، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
  • کارشناس اسبق حسابداری صندوق سرمایه گذاری، کارگزاری مفید
  • کارشناس اسبق حسابداری، کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره حسابدار كارگزاری در مركز مالي ايران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر سومین دوره آمادگی شغلی حسابدار کارگزاری

سومین دوره آمادگی شغلی حسابدار کارگزاری

تاریخ برگزاری : 1400/02/12
32 ساعت
28,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آمادگی شغلی حسابدار کارگزاری

اولین دوره آمادگی شغلی حسابدار کارگزاری

تاریخ برگزاری : 1399/09/30
28,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر چهارمین دوره‌ جامع آمادگی شغلی حسابداری شرکت‌های کارگزاری

چهارمین دوره‌ جامع آمادگی شغلی حسابداری شرکت‌های کارگزاری

تاریخ برگزاری : 1401/02/18
12 جلسه
35 ساعت
37,500,000 ریال
مشاهده