تصویر برای مدرس سید محمد باقرآبادی

سید محمد باقرآبادی

دکتری حسابداری، دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران

سوابق علمی و پژوهشی:

  • دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران
  •  مدیر آموزش سابق جامعه حسابداران رسمی ایران 
  • حسابدار رسمی cpa
  • حسابدار مستقل
  • حسابدار مالی خبره cfa
  • حسابدار مدیریت خبره cma

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام