تصویر برای مدرس آرش جالبی

آرش جالبی

معاون اقتصادی هلدينگ برق و انرژی صبا

سوابق کاری:

  • معاون اقتصادی هلدينگ برق و انرژي صبا

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام