تصویر برای مدرس مرجان فتاحی

مرجان فتاحی

دكتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس ابزارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سوابق تحصیلی:

 • دكتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز 
 • كارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه علوم اقتصادی
 • كارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه علوم اقتصادی

سوابق کاری:

 • کارشناس ابزارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی، شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • كارشناس ارشد تامین مالی، شركت تامین سرمایه سپهر
 • تحلیلگراسبق ارشد اقتصاد جهانی، بازارهای بین الملل و اقتصاد ایران در كارگزاری آگاه
 • تحلیلگر اسبق ارشد بازار طلا، ارز و بازار سرمایه ایران در كارگزاری آگاه
 • تحلیلگر اسبق ارشد تکنیکال و بنیادی در بازارهای مالی ایران و جهان در كارگزاری آگاه
 • تحلیلگر اسبق ارشد واحد تحلیل کالا، ابزارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی در كارگزاری آگاه
 • مسئول اسبق واحد تحلیل کالا، اقتصاد جهانی، ابزارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی در كارگزاری آگاه

سوابق آموزشی:

 • مدرس تحلیل بنیادی بازارهای جهانی و ابزارهای مشتقه در شرکت کارگزاری آگاه
 • تدریس دوره‌های تخصصی قراردادهای مشتقه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
 • مدرس ابزارهای مشتقه در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • مدرس ابزارهای مشتقه در برنامه زنده تلویزیونی عصر سهامداری شبکه ایران کالا

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام