تصویر برای مدرس مجتبی کریمی

مجتبی کریمی

عضو هیات علمی دانشگاه،  مشاور تامین مالی و سرمایه گذاری

دکتری مالی گرایش بیمه و بانکداری

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی

کارشناس ارشد سرمایه گذاری و امور شرکت ها گروه صنعتی سدید

مدیر تامین مالی داخلی، امور سهام و سرمایه گذاری شرکت مهد امید آرین

مشاور مدیریت ریسک بانک ملت

مشاور تامین مالی هلدینگ آفرینش

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دوره آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل

دوره آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل

تاریخ برگزاری : 1402/11/15
10 جلسه
20 ساعت
در حال ثبت‌نام
تصویر دوره آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه‌گذاری پیشرفته در اکسل و R

دوره آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه‌گذاری پیشرفته در اکسل و R

تاریخ برگزاری : 1403/03/29
8 جلسه
20 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام