تصویر برای مدرس مسعود جمالی

مسعود جمالی

DBA مدیریت بازرگانی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت طناب نقش جهان سپاهان

سوابق تحصیلی:

  • DBA مدیریت بازرگانی
  • MBA مدیریت بازرگانی
  • لیسانس مهندسی کامپیوتر

سوابق کاری:

  • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت طناب نقش جهان سپاهان 
  • عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
  • رئیس هیئت در شرکت آرتین تجارت رایمون

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 20 - 22110518 (021)

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی