تصویر برای مدرس امین زارعی

امین زارعی

MBA دانشگاه صنعتی شریف، تحلیلگر داده بانک خاور میانه

سوابق تحصیلی:

MBA دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران


سوابق کاری:
تحلیلگر داده بانک خاور میانه

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام