تصویر برای مدرس ساجد حاتمی

ساجد حاتمی

کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه علوم قضایی تهران، کارشناس مسئول مديريت پيگيری تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه علوم قضایی تهران

سوابق کاری:

  • کارشناس مسئول مديريت پيگيری تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار