تصویر برای مدرس علیرضا محمدی زیوه

علیرضا محمدی زیوه

دانشجو دکتری اقتصاد نفت و گاز 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک، دانشگاه عالمه طباطبایی
  • کارشناسی علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق کاری:

  •  مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان
  • مشاور  امور سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری سامان مجد
  •  کارشناس ارشد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت دارو

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت دارو

تاریخ برگزاری : 1401/09/29
5 جلسه
15 ساعت
تصویر بسته آموزشی تحلیل صنعت دارو

بسته آموزشی تحلیل صنعت دارو

غیرحضوری
5 جلسه
13 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام