تصویر برای مدرس حسین باستان‌زاده

حسین باستان‌زاده

پژوهشگر و مدرس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی اقتصاد بازرگانی
  • کارشناسی ارشد اقتصاد

سوابق کاری:

  •  پژوهشگر و مدرس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
  • دبیر هیئت عامل، بانک مرکز ج.ا.ایران 
  • کارشناس صندوق بین المللی پول (IMF)- آمریکا
  • نماینده بانک مرکزی در کمیسیون مناطق آزاد کشور

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام