تصویر برای مدرس تامی آلیمی

تامی آلیمی

تحلیلگر مالی و محقق اقتصادی

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام