تصویر برای مدرس محمد رحمتی

محمد رحمتی

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی علم و صنعت، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی علم و صنعت
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق علیه السلام

سوابق کاری:

  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر
  • رئیس هیات مدیره موسسه آموزشي آتیه ایرانیان
  • تحقیق و توسعه/ کارشناس صندوق شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام