تصویر برای مدرس زهرا میرزایی

زهرا میرزایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی از دانشگاه اصفهان، رئیس اداره نظارت و دیدبان بازار در شرکت فرابورس ایران

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری:

  • رئیس اداره نظارت و دیدبان بازار، شرکت فرابورس ایران
  • کارشناس اسبق نظارت بازار، شرکت فرابورس ایران
  • کارشناس اسبق بازرسی، شرکت فرابورس ایران

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام