تصویر برای مدرس مهدی دلبری

مهدی دلبری

مدیر عامل سبد‌گردان هیوا

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت اجرایی(DBA) از انجمن مالی اسلامی ایران
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه مازندران

سوابق کاری:

 • مدیر سرمایه گذاری، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت
 • عضو هیئت مدیره، شرکت خدمات گستر صبا انرژی
 • نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش صنعت نادین پیشرو
 • عضو هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی بارز(سهامی عام)

سوابق آموزشی:

 • مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال در کانون کارگزاران
 • مدرس دوره آموزشی سرمایه گذاری در اوراق مشتقه در مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی
 • مدرس دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره در سازمان مدیریت صنعتی
 • مدرس دوره آموزشی مدیریت پرتفو در مرکز مالی ایران
 • مدرس دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع در مرکز مالی ایران

همه ی دوره های مدرس

تصویر بسته آموزشی آشنایی با بورس

بسته آموزشی آشنایی با بورس

غیرحضوری
6 جلسه
2 ساعت
برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

دومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

تاریخ برگزاری : 1399/11/12
30 ساعت
برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

سومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

تاریخ برگزاری : 1400/03/11
25 ساعت
برگزار شد
تصویر یازدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

یازدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

تاریخ برگزاری : 1400/03/23
30 ساعت
برگزار شد
تصویر سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

تاریخ برگزاری : 1400/09/28
10 جلسه
30 ساعت
برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی حقوق بازار سرمایه

اولین دوره جامع آموزشی حقوق بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/10/20
80 ساعت
تصویر بسته آموزشی مدیریت پرتفوی

بسته آموزشی مدیریت پرتفوی

غیرحضوری
22 جلسه
20 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام