تصویر برای دسته بندی مهدی دلبری

مهدی دلبری

مدیر عامل سبد‌گردان هیوا

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت اجرایی(DBA) از انجمن مالی اسلامی ایران
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه مازندران

سوابق کاری:

 • مدیر سرمایه گذاری، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت
 • عضو هیئت مدیره، شرکت خدمات گستر صبا انرژی
 • نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش صنعت نادین پیشرو
 • عضو هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی بارز(سهامی عام)

سوابق آموزشی:

 • مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال در کانون کارگزاران
 • مدرس دوره آموزشی سرمایه گذاری در اوراق مشتقه در مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی
 • مدرس دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره در سازمان مدیریت صنعتی
 • مدرس دوره آموزشی مدیریت پرتفو در مرکز مالی ایران
 • مدرس دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع در مرکز مالی ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

تاریخ برگزاری : 1400/09/28
10 جلسه
30 ساعت
15,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر یازدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

یازدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

تاریخ برگزاری : 1400/03/23
30 ساعت
10,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

سومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

تاریخ برگزاری : 1400/03/10
25 ساعت
39,000,000 ریال
مشاهده
تصویر آشنایی با بورس

آشنایی با بورس

غیرحضوری
6 جلسه
2 ساعت
رایگان
خرید
برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

دومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

تاریخ برگزاری : 1399/11/12
30 ساعت
رایگان
مشاهده
تصویر مدیریت پرتفوی

مدیریت پرتفوی

غیرحضوری
22 جلسه
20 ساعت
15,800,000 ریال
خرید
در حال ثبت‌نام
تصویر بوت کمپ بورس 360

بوت کمپ بورس 360

70 جلسه
78,000,000 ریال
ثبت نام