مهدی دلبری

دکتری مدیریت اجرایی(DBA) از انجمن مالی اسلامی ایران مدیر سرمایه گذاری، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت تعداد دوره های ارائه شده: 7 دوره

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت اجرایی(DBA) از انجمن مالی اسلامی ایران
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه مازندران

سوابق کاری:

 • مدیر سرمایه گذاری، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت
 • عضو هیئت مدیره، شرکت خدمات گستر صبا انرژی
 • نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش صنعت نادین پیشرو
 • عضو هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی بارز(سهامی عام)

سوابق آموزشی:

 • مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال در کانون کارگزاران
 • مدرس دوره آموزشی سرمایه گذاری در اوراق مشتقه در مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی
 • مدرس دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره در سازمان مدیریت صنعتی
 • مدرس دوره آموزشی مدیریت پرتفو در مرکز مالی ایران
 • مدرس دوره آموزشی تحلیل بنیادی جامع در مرکز مالی ایران

تمامی دوره های این استاد

تصویر سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

در حال برگزاری
10 جلسه | 30 ساعت
15,000,000 ریال
1400/09/28

تصویر یازدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

یازدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

برگزار شد
30 ساعت
10,000,000 ریال
1400/03/23

تصویر سومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

سومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

برگزار شد
25 ساعت
39,000,000 ریال
1400/03/11

تصویر آشنایی با بورس

آشنایی با بورس

6 جلسه | 2 ساعت
رایگان
غیرحضوری

تصویر دومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

دومین دوره آموزشی مدیر پرتفوی

برگزار شد
30 ساعت
رایگان
1399/11/12

تصویر مدیریت پرتفوی

مدیریت پرتفوی

22 جلسه | 20 ساعت
13,990,000 ریال
غیرحضوری