تصویر برای مدرس مجید حصاری

مجید حصاری

مدرس حرفه‌ای بازارسرمایه، عضواسبق کمیته سرمایه‌گذاری کارگزاری کارآمد و کرمان خودرو

سوابق کاری:

  • مدرس حرفه‌ای بازارسرمایه
  • مدیر اسبق پرتفوی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری هدف حافظ
  • عضواسبق کمیته سرمایه گذاری کارگزاری کارآمد و کرمان خودرو

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال در کشور سنگاپور 
  • مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال در مرکز مالی ایران 
  • مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال در شرکت سرمایه‌گذاری حافظ

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر تحلیل تکنیکال جامع

تحلیل تکنیکال جامع

تاریخ برگزاری : 1399/10/07
برگزار شد
تصویر دوازدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال

دوازدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال

تاریخ برگزاری : 1400/08/03
8 جلسه
24 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام