info@ifc.ir   021-62843000

احمد پویانفر

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد ریاضیات مالی و معامله گری از دانشگاه سیتی لندن
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مديريت بازرگانی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • فوق ديپلم حسابداری از آموزشکده شهید شمسی پور

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
  • رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری شاخص
  • مشاور مالی تامین سرمایه نوین