holding date : 2020/10/19
20 Hours

Free

Lecturers

اولین دوره آموزشی اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت‌ها ( پیشرفته)

from 2020/10/19 to 2020/11/30

Type : In person-Online
Duration : 20 Hours
اولین دوره آموزشی اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت‌ها ( پیشرفته)

مدرس دوره آموزشی اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت‌ها ( پیشرفته):

آقای دکتر احمد پویانفر

طول دوره ساعت :

20 ساعت

روز های بر گزاری :

دوشنبه ها

28مهر تا 10 آذر

ساعت بر گزاری :

16 تا 19

امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای :

سطح های الف و ب :

8 امتیاز

سطح های ج :

5 امتیاز


Comments about course


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام