تاریخ برگزاری : 2021/05/30
30 ساعت
11,000,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

سومین دوره آموزشی اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت ها(مقدماتی)

از 2021/05/30 تا 2021/08/29

نوع دوره : حضوری-آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 30 ساعت
سومین دوره آموزشی اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت ها(مقدماتی)

مدرس دوره آموزشی اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت ها(مقدماتی):

آقای دکتر احمد پویانفر

طول دوره ساعت :

30 ساعت 

روز های بر گزاری :

یکشنبه ها 

9 9خردادماه الی 7 شهریورماه

ساعت بر گزاری :

15 الی 18 

امتیاز تمدید گواهینامه‎‌های حرفه‌ای :

سطح های الف و ب :

8 امتیاز

سطح های ج :

5 امتیاز


نظرات درباره دوره