تصویر برای مدرس فخرالدین زاوه

فخرالدین زاوه

دکتری اقتصاد از دانشگاه اتونوما دی بارسلونا، سرپرست بخش مالی و اقتصاد مسکن در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه اتونوما دی بارسلونا
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری:

  • سرپرست بخش مالی و اقتصاد مسکن در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام