تصویر برای مدرس فاطمه فاتحی

فاطمه فاتحی

تحلیلگر کارگزاری تدبیرگران فردا، دکترای مدیریت مالی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

تحلیلگر کارگزاری تدبیرگران فردا
دکترای مدیریت مالی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر وبینار آشنایی با مفاهیم اساسی در بازارهای مالی

وبینار آشنایی با مفاهیم اساسی در بازارهای مالی

تاریخ برگزاری : 1402/12/19
1 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام