تصویر برای مدرس بهرام دوستدار

بهرام دوستدار

رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران
رییس سابق گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام