تصویر برای دسته بندی نیر داوری

نیر داوری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه تهران، کارشناس مسئول مدیریت سامانه‌های اطلاعاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

سوابق کاری:

  • کارشناس مسئول مدیریت سامانه‌های اطلاعاتی شرکت سپرده گذاری مرکزی
  • کارشناس در واحد زیرساخت کلید عمومی هلدینگ امن افزار گستر شریف