نیر داوری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه تهران کارشناس مسئول مدیریت سامانه‌های اطلاعاتی شرکت سپرده گذاری مرکزی تعداد دوره های ارائه شده: 0 دوره

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

سوابق کاری:

  • کارشناس مسئول مدیریت سامانه‌های اطلاعاتی شرکت سپرده گذاری مرکزی
  • کارشناس در واحد زیر ساخت کلید عمومی هلدینگ امن افزار گستر شریف