تصویر برای دسته بندی مونا سادات کابلی

مونا سادات کابلی

دكتری تخصصی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی:

 • دكتری تخصصی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی 
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)

مدارک حرفه‌ای:

 • CFA Level I
 • روش‌های ارزشگذاری شرکت‌ها از DC Gardner Training
 • تحلیلگری بازار سرمایه  از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ارزشگذاری اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

 • مدیر پذیرش شرکت‌ها، شرکت فرابورس ایران
 • عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر
 • مدیر توسعه و مشاور سرمایه گذاری، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
 • کارشناس ارشد تحقیق و توسعه، نظارت بر کارگزاران در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • کارشناس واحد تحلیل، شرکت کارگزاری بانک سپه

سوابق آموزشی:

 • مدرس دروس حسابداری میانه، زبان تخصصی حسابداری و مدیریت مالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • مدرس آشنایی با بازارهای نهادهای مالی در دانشگاه الزهرا(س)
 • مدرس دوره فهم و تحلیل مالی، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک گروه مدیریت دانشگاه امیرکبیر
 • مدرس دوره‌های آمادگی آزمون CFA

همه ی دوره های مدرس