تصویر برای دسته بندی محسن یاوری

محسن یاوری

کارشناسی ارشد ریاضیات مالی از دانشگاه تربیت مدرس، دارنده مدرک CFA Level III

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد ریاضیات مالی از دانشگاه تربیت مدرس

مدارک حرفه‌ای:

  • CFA Level III
  • تحلیلگری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • معامله گری از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • اصول بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • ارزشیابی از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

  • کارشناس ابزارهای نوین مالی، شرکت فرابورس ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

اولین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1399/04/12
160 ساعت
رایگان
مشاهده
برگزار شد
تصویر هفتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

هفتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/06/27
2 جلسه
130 ساعت
42,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر پنجمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

پنجمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/01/21
39,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1399/11/11
5,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1399/09/22
رایگان
مشاهده
برگزار شد
تصویر ششمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

ششمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/04/05
130 ساعت
39,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/07/25
55 جلسه
200 ساعت
85,000,000 ریال
مشاهده