تصویر برای مدرس علی حسنی

علی حسنی

MBA بازار سرمایه، کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیرعامل شرکت سمات سامانه بازار سرمایه

سوابق تحصیلی:

  • MBA بازار سرمایه، دانشگاه خوارزمی، 1394
  • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، 1387
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار، 1378

سوابق کاری:

  • مدیرعامل، شرکت سمات سامانه بازار سرمایه، از 1398 تا کنون
  • عضو هیأت مدیره، شرکت سمات سامانه بازار سرمایه، از 1396 تا کنون
  • مدیر فناوري اطلاعات، شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، از 1386 تا 1398
  • مشاور مدیرعامل، شرکت مدیریت فناوري بورس تهران، از 1386 تا 1396
  • مدیر بورس مناطق کشور، شرکت مدیریت فناوري بورس تهران، از 1374 تا 1386

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام