تصویر برای مدرس پوریا خاوری

پوریا خاوری

مدیر مجامع الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سوابق کاری:

  • مدیر مجامع الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام