تصویر برای دسته بندی پوریا خاوری

پوریا خاوری

مدیر مجامع الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سوابق کاری:

  • مدیر مجامع الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی فرآیند برگزاری مجامع به روش الکترونیکی

اولین دوره آموزشی فرآیند برگزاری مجامع به روش الکترونیکی

تاریخ برگزاری : 1400/11/16
5 جلسه
15 ساعت
8,500,000 ریال
مشاهده