تصویر برای مدرس محسن صفاجو

محسن صفاجو


مدیرعامل شرکت سامان تجارت
رئیس هیئت مدیره توزیع داروپخش
معاون امور شرکتها و مجامع تیپیکو
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام