تصویر برای مدرس قدرت اله قدسی

قدرت اله قدسی

مدیرکل اسبق درآمد سازمان تامین اجتماعی،  مشاور اتاق بازرگانی ایران و گروه مپنا،  48 سال سابقه فعالیت در حوزه تامین اجتماعی

مدیرکل اسبق درآمد تامین اجتماعی،

 مشاور اتاق بازرگانی ایران و گروه مپنا،

مشاور کانون عالی کارفرمایان

مشاور سابق شرکت فرابورس

 48 سال سابقه فعالیت در حوزه تامین اجتماعی،

 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 22110518 - 021

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی