تصویر برای مدرس قدرت اله قدسی

قدرت اله قدسی

مدیرکل اسبق درآمد سازمان تامین اجتماعی،  مشاور اتاق بازرگانی ایران و گروه مپنا،  48 سال سابقه فعالیت در حوزه تامین اجتماعی

مدیرکل اسبق درآمد تامین اجتماعی،

 مشاور اتاق بازرگانی ایران و گروه مپنا،

مشاور کانون عالی کارفرمایان

مشاور سابق شرکت فرابورس

 48 سال سابقه فعالیت در حوزه تامین اجتماعی،

 

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره مرور قوانین و مقررات تامین اجتماعی ویژه ناشران

اولین دوره مرور قوانین و مقررات تامین اجتماعی ویژه ناشران

تاریخ برگزاری : 1402/12/03
2 جلسه
8 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام